Budget

Økonomi for vandsamarbejde


Beskyttelsesbehov og økonomi ift. Grundvandsbeskyttelse


Favrskov Kommune har tidligere over for Vandrådets bestyrelse givet et forsigtigt bud
på størrelsen af det areal, hvor der skal laves dyrkningsrestriktioner, og et forsigtigt bud
på et erstatningsbeløb til lodsejeren.


• Anslået areal der påbydes dyrkningsrestriktioner 500 ha
• Anslået erstatning 100.000 kr./ha
• Anslået pris i alt 50 mio. kr.


Denne udgift til grundvandvandsbeskyttelse opkræves af vandværkerne ved den enkelte forbruger.


• Det årlige vandforbrug i Favrskov Kommune er ca. 2,9 mio. m3.
• Betaling til grundvandsbeskyttelse 1,60 kr./m3 ekskl. moms
• Dette giver en årlig indtægt på ca. 4,6 mio. kr./år.


Beløbet omfatter erstatning til lodsejere samt udgifter til ekstern bistand, møder m.m.
Med de nuværende forudsætninger kan vi med denne økonomiske model lave de tiltag
der sikre at vi lever op til de lovmæssige forpligtigelser angående grundvandsbeskyttelse,
og dette kan være gennemført på ca. 12 år.