Om VSFKFavrskov Kommune har 47 almene større eller mindre vandværker.

For at varetage vandværkernes og forbrugernes interesser overfor drikkevandsbeskyttelse (BNBO og

Indvindnings oplande) er der dannet en forening som hedder

Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune.


Målet foreningen at få så meget drikkevand beskyttelse for pengene som muligt.